Nasi Trenerzy

nadkom. Dariusz Loranty - Emerytowany oficer policji, w stopniu nadkomisarz. Pierwszy w stołecznej policji Koordynator Negocjacji i Dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych. Współtworzył nowatorską koncepcję negocjacji policyjnych jako elementu taktyki zwalczania przestępstw z zakresu terroru kryminalnego, wymuszeń rozbójniczych i uprowadzeń osób. Pracując w Wydziale do Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji nabył doświadczenie w pracy operacyjnej i procesowej policji m. innymi: przestępstwach kwalifikowanych jako akty terrorystyczne. Pracował przy dziesiątkach porwań, szantażach czy wymuszeniach. Zajmował się ofiarami kidnapingu, będąc jednym z pierwszych z którym mieli kontakt. Ponadto jest doświadczony w prowadzeniu negocjacji z samobójcami, a w szczególności w miejscach publicznych.

Obecnie Kierownik Studiów podyplomowych NEGOCJACJE KRYZYSOWE i POLICYJNE w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.


Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności