Tytuł:Techniki radzenia sobie ze stresem.
Opis: Suchość w gardle, drżenie głosu, spocone ręce i przede wszytki pustka w głowie. Te uczucia znamy wszyscy. Towarzyszą nam podczas oficjalnych wystąpień, przemówień, egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy obserwowani i oceniani. Jakie są metody walki ze stresem i z samym sobą, czyli jak radzić sobie i nie dać się pokonać nerwom bez użycia wspomagaczy.
Prowadzący: Iwona Centka - Trener, Psychoterapeuta, Doradca Zawodowy, Wykładowca.
Minimalna liczba osób, aby warsztaty się odbyły: 5
Data warsztatu: 05.09.2009 00:00


Wszystkie pola są niezbędne do wypełnienia aby dokonać zapisu
Imię
Nazwisko
Telefon
Dla ułatwienia i szybkiej komunikacji w kontakcie z nami korzystaj z jednego adresu e-mail.
Adres e-mail
Niezbędny aby potwierdzić
zapisanie na listę
uczestników warsztatu
Jestem
studentem/studentką WSZP
absolwentem/absolwentką WSZP
studentem/studentką innej uczelni
absolwentem/absolwentką innej Uczelni
uczniem szkoły średniej
uczniem studium policealnego
pracuję
na urlopie macierzyńskim/wychowawczym
prowadzę działalność gospodarczą
bezrobotny/bezrobotna
Inne
Rok urodzenia
Po raz pierwszy
o warsztatach
dowiedziałem/am się:
ze strony Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
ze strony innej Uczelni
ze strony www.kariera.com.pl
ze strony www.kariera.pl
ze strony www.stepstone.pl
ze strony www.e-ursynow.pl
ze strony www.poradnik-praca.pl
ze strony www.students.pl
ze strony www.newmind.pl
ze strony www.jobexpress.pl
ze strony www.profeo.pl
ze strony www.aci.pl lub www.uczelnie.info.pl
ze strony www.dlastudenta.pl
ze strony www.abcpraca.pl
ze strony www.qpracy.pl
ze strony www.ngo.pl
ze strony www.goldenline.pl
ze strony dla laureatów "Grasz o staż": www.alumnigos.pl
z innej strony
z plakatu w szkole średniej
z plakatu w WSZP
podczas warsztatów w szkole średniej
mail z Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
mail z Akademickiego Biura Karier innej uczelni
z artykułu w "Metro"
z artykułu w innej gazecie
od znajomych
inne
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin warsztatów w WSZP (NOWY !)
Warunek konieczny aby dokonać zapisu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu na użytek działań związanych z procesem rekrutacji na warsztaty (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.)
Warunek konieczny aby dokonać zapisuStart | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności