Relacje i zdjęcia z warsztatów

drukuj

11.07.2009
Zarządzanie kryzysowe w administracji i biznesie.

W wakacyjnej atmosferze, przy dużym zaangażowaniu słuchaczy, uczestników warsztatów, odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez WSZP. Tym razem tematem warsztatów było „Zarządzanie kryzysowe w administracji i biznesie”. Mimo letniej i wakacyjnej już pory roku przybyło na nie 17 osób.

Obok wprowadzających zagadnień czysto teoretycznych, dotyczących wybranych problemów z zakresu teorii zarządzania kryzysowego, omawiano z uczestnikami warsztatów zagadnienia zarządzania kryzysowego na bazie praktyki w administracji publicznej. Zagadnienia dotyczące praktyki odnosiły się do organizacji krajowego systemu zarządzania kryzysowego, poczynając od szczebla gminy, miasta, poprzez szczebel powiatu i województwa aż po szczebel państwa. Problemy zarządzania kryzysowego omawiano na tle zagrożeń spowodowanych siłami natury, zwłaszcza różnego rodzaju katastrof, a także zagrożeń wywołanych działalnością człowieka, do których należą: awarie techniczne, zdarzenia społeczne oraz terrorystyczne.

Odnosząc się do sytuacji realnych, które obecnie mają miejsce w kraju, wiele miejsca poświęcono problematyce powodziowej oraz działalności struktur administracji publicznej w ramach krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Jak się ocenia, właśnie te zagadnienia, dotyczące zarządzania kryzysowego w państwie po doświadczeniach pamiętnej powodzi w 1997 roku oraz tworzenie krajowego systemu zarządzania kryzysowego w ostatnich latach były w centrum zainteresowania uczestników warsztatów. Przy okazji prowadzonych zajęć poruszono sporo aktualnych problemów dotyczących współczesnych zagrożeń, zwłaszcza w odniesieniu do zagrożeń niemilitarnych.

Szczególne słowa uznania należą się uczestnikom warsztatów za aktywność, dociekliwość i chęć wyrażenia własnego stanowiska w trudnej, a jakże potrzebnej problematyce budowy i doskonalenia krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

Prowadzący warsztaty: Jacek PAWŁOWSKI

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział i za opinię na temat zajęć. Oto kilka z nich:

„Temat szkolenia i poruszane zagadnienia w 100 % trafiły w moje oczekiwania.”
„Podobało mi się, że wykładowca mówił o rzeczach, które znał z praktyki.”
„Kompetentny, zaangażowany wykładowca, który w ciekawy sposób potrafił przekazać praktyczne wskazówki.”

Galeria:
Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności