II. W wypadku jeśli wciąż są wolne miejsca na warsztaty oraz gdy osoba dokona zapisu PO północy w piątek, tydzień przed warsztatem:

 • Otrzyma od nas pierwszego maila w którym informujemy:
  • o dokonaniu zapisu na warsztat,
  • o konieczności poinformowania nas o swojej nieobecności przed warsztatem, jeśli osoba nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach (poinformowanie nas o rezygnacji dokonuje się poprzez wrócenie do opisywanego maila i kliknięcie linku „Rezygnacja”, który znajduje się w jego treści),
  • informujemy o konieczności przybycia na zajęcia z 15 minutowym wyprzedzeniem w celu uiszczenia opłaty administracyjnej w kwocie 50 zł,
  • o konsekwencjach braku obecności na zajęciach i nie poinformowania nas o niej [osoba w takim wypadku zostanie skreślona z listy uczestników tego oraz innych warsztatów w WSZP (jeśli jest zapisana na więcej zajęć) oraz zostanie zablokowana możliwość zapisu w przyszłości na warsztaty w WSZP], Dodatkowo informujemy o zobowiązaniu pokrycia całkowitego kosztu szkolenia w kwocie 150 zł, jeśli uczestnik nie zrezygnuje z zajęć, a nie będzie obecny na nich i nie poinformuje nas o tym przed warsztatami.
 • Jeśli osoba nie będzie obecna na zajęciach i nie zaznaczyła rezygnacji otrzyma drugiego maila w którym informujemy o:
  • o konsekwencjach braku obecności na zajęciach i nie poinformowania nas o niej [osoba w takim wypadku zostanie skreślona z listy uczestników tego oraz innych warsztatów w WSZP (jeśli jest zapisana na więcej zajęć) oraz zostanie zablokowana możliwość zapisu w przyszłości na warsztaty w WSZP],
  • o zobowiązaniu pokrycia całkowitego kosztu szkolenia w kwocie 150 zł.
 • Jeśli osoba nie zrezygnowała i była obecna na zajęciach otrzyma od nas po warsztatach drugiego maila, w którym:
  • dziękujemy za udział w zajęciach,
  • zachęcamy do korzystania z warsztatów w WSZP w przyszłości,
  • prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat zajęć w krótkiej ankiecie (wypełnienie zajmie do 5 minut). Wypełnienie ankiety jest anonimowe, ale nie jest obowiązkowe.
Warsztaty w WSZP
Obecnie trwają przygotowania nowych warsztatów.
Zapraszamy do odwiedzenia strony w lutym.

Regulamin warsztatów WSZP

Współpracujemy z:Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności