I. W wypadku jeśli wciąż są wolne miejsca na warsztaty oraz gdy osoba dokona zapisu PRZED północą w piątek, tydzień przed warsztatem:

 • Otrzyma od nas pierwszego maila w którym informujemy:
  • o dokonaniu zapisu na warsztat,
  • o tym, że tydzień przed zajęciami wyślemy kolejnego maila z prośbą o potwierdzenie lub rezygnację z udziału w zajęciach. Potwierdzenia lub rezygnacji należy dokonać do końca dnia w środę poprzedzającą warsztat. Jeśli osoba nie odpowie na drugiego maila w wymaganym terminie zostanie skreślona z listy uczestników tego oraz innych warsztatów w WSZP (jeśli jest zapisana na więcej zajęć) oraz zostanie zablokowana możliwość zapisu w przyszłości na warsztaty w WSZP,
  • informujemy o konieczności przybycia na zajęcia z 15 minutowym wyprzedzeniem w celu uiszczenia opłaty administracyjnej w kwocie 50 zł.
 • W wyżej wspomnianym drugim mailu przypominamy:
  • o miejscu oraz godzinie sobotnich warsztatów,
  • o konieczności potwierdzenia lub rezygnacji z zajęć do końca dnia w środę poprzedzającą zajęcia (potwierdzenia lub rezygnacji dokonuje się jedynie poprzez „kliknięcie” na link „Potwierdzenie” lub „Rezygnacja”, który będzie znajdował się w drugim mailu, wysłanym tydzień przed zajęciami),
  • o konsekwencjach braku potwierdzenia lub rezygnacji w wymaganym terminie – opisanych powyżej,
  • informujemy o konsekwencjach w wypadku jeśli osoba potwierdzi udział w zajęciach, a nie będzie na nich obecna (zostanie skreślona z listy uczestników tego oraz innych warsztatów w WSZP, jeśli jest zapisana na więcej zajęć oraz zostanie zablokowana możliwość zapisu w przyszłości na warsztaty w WSZP),
  • informujemy o zobowiązaniu pokrycia całkowitego kosztu szkolenia w kwocie 150 zł, jeśli uczestnik potwierdzi swój udział w zajęciach, a nie będzie obecny na nich i nie poinformuje nas o tym przed zajęciami,
  • informujemy o możliwości kontaktu z Akademickim Biurem Karier w WSZP w razie wątpliwości.
 • Jeśli osoba nie dokona Potwierdzenia ani Rezygnacji w wymaganym terminie otrzyma od nas trzeciego maila, w którym informujemy:
  • o wykreśleniu osoby z listy uczestników bieżącego oraz innych warsztatów w WSZP (jeśli osoba jest zapisana na więcej zajęć) oraz o zablokowaniu możliwości zapisu w przyszłości na warsztaty w WSZP,
  • o możliwości kontaktu z Akademickim Biurem Karier w WSZP w razie wątpliwości.
 • Jeżeli osoba potwierdzi udział w wymaganym terminie, a następnie zmienią jej się plany, jest zobowiązana do poinformowania nas o tym przed zajęciami (poprzez wrócenie do drugiego maila i „kliknięcia” linku: „Rezygnacja”.
 • Jeśli osoba, która potwierdziła udział w zajęciach w wymaganym terminie, nie będzie obecna na zajęciach otrzyma od nas trzeciego maila w którym informujemy:
  • o skreśleniu osoby z listy uczestników tego oraz innych warsztatów w WSZP (jeśli jest zapisana na więcej zajęć) oraz zablokowaniu możliwość zapisu w przyszłości na warsztaty w WSZP,
  • o zobowiązaniu pokrycia całkowitego kosztu szkolenia w kwocie 150 zł.
 • Osoby które potwierdziły udział w zajęciach w wymaganym terminie oraz były obecne na zajęciach otrzymają od nas trzeciego maila, w którym:
  • dziękujemy za udział w zajęciach,
  • zachęcamy do korzystania z warsztatów w WSZP w przyszłości,
  • prosimy o wyrażenie swojej opinii na temat zajęć w krótkiej ankiecie (wypełnienie zajmie do 5 minut). Wypełnienie ankiety jest anonimowe, ale nie jest obowiązkowe.
Warsztaty w WSZP
Obecnie trwają przygotowania nowych warsztatów.
Zapraszamy do odwiedzenia strony w lutym.

Regulamin warsztatów WSZP

Współpracujemy z:Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności