Nasi Trenerzy

Jerzy Wojeński - Absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk o organizacji i zarządzaniu.Członek i rzeczoznawca Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa (TNOiK). Biznesmen, menedżer, przez dwadzieścia lat dyrektor dużej firmy konsultingowej. Autor wielu patentów i ponad stu publikacji. Kierownik i uczestnik wielu dużych projektów badawczych.
Kluczowe kwalifikacje:
- przedsiębiorczość i projektowanie organizatorskie,
- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie jakością wg standardów europejskich,
- metody (heurystyczne i matematyczne) rozwiązywania problemów decyzyjnych,
- zarządzanie projektami, zarządzanie zmianami, zarządzanie innowacjami,
- wartościowanie pracy i racjonalizacja płac w firmie,
- Value Analysis-Value Engineering (analiza wartości) w projektowaniu i doskonaleniu wyrobów, usług, procesów i struktur organizacyjnych,
- zarządzanie procesami, badania operacyjne.


Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności