Nasi Trenerzy

Jacek Pawłowski - prof. dr hab. płk rez.. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP. Profesor zwyczajny w Akademii Obrony Narodowej. Był wicedyrektorem Departamentu Systemu Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. W Akademii Sztabu Generalnego WP m.in. zastępca kierownika Katedry Sztuki Operacyjnej. W Akademii Obrony Narodowej w Warszawie m.in. dziekan Wydziału Strategiczno-Obronnego. Pracował nad polską doktryną obronną w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz był współautorem „Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej”. Współorganizator narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa. Wykładowca i współtwórca programów na Wyższych Kursach Obronnych dla parlamentarzystów oraz wyższych kadr kierowniczych administracji publicznej. Współautor „Strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej” w warunkach członkostwa w NATO.Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności