Nasi Trenerzy

Iwona Cichowicz - Ukończone studia w zakresie: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Zarządzanie Organizacjami.Studia podyplomowe z Gospodarki Społecznej i Doradztwa Zawodowego.Związana z organizacjami pozarządowymi m.in. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Strefa Inspiracji. Pracuje przede wszystkim z osobami niepełnosprawnymi oraz cudzoziemcami. Współpracuje z Akademickim Biurem Karier WSZP jako doradca zawodowy i trener.Posiada doświadczenie zawodowe z trzech sektorów gospodarki rynkowej ( państwowej, prywatnej i pozarządowej). Pasją jest aktywny wypoczynek, dobra książka oraz amatorska fotografia.
Lubi zmiany a nowe wyzwania dodają jej „skrzydeł”... Dlatego też uważa, że każdy z nas ma w sobie nie odkryty potencjał wiedzy, który w twórczy sposób może wykorzystać z zyskiem dla siebie i innych.
Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności