Nasi Trenerzy

Agnieszka Parol - Od ponad sześciu lat Pedagog Szkolny i Nauczyciel w zespole szkolnym (przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum). Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Absolwentka studiów pierwszego stopnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie resocjalizacji oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, specjalność wychowawcza. Aktualnie w trakcie trzeciego semestru studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem.



Start | Copyright © WSZP 2008 | Napisz do nas | Polityka prywatności